Petra van Gaanderen is geen dokter er pretendeert ook niet een te zijn.

Wat zij na streeft is (voedings-) adviezen te geven om mijn lichaam maximaal te ondersteunen zodat ik de intelligentie van mijn lichaam aan kan spreken en het met zelf helende vermogen van mijn lichaam de balans kan herstellen en mijn lichaam zichzelf kan genezen zoals het “ontworpen” is om te doen.

Natuurgeneeswijzen omvatten een hel spectrum aan alternatieve geneeswijzen met een holistische benadering waarbij patiënten behandeld worden op een wijzen die een bepaalde notie van “natuurlijkheid” inhoudt.

Zoals bij alle alternatieve geneeswijzen berusten de behandelingen niet op wetenschappelijk bewijs. Bij deze geneeswijze wordt het zelf genezende vermogen van het lichaam centraal gesteld en wordt ziekte gezien als een gevolg van het ophopen van afvalstoffen. De behandeling richt zich niet op de ziekte of het zieke orgaan, maar op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen. 

Petra verkoopt in feite alleen wonderen en behandeld geen patiënten. Zij ziet, spreekt en adviseert cliënten.

Zij gelooft in wonderen en in de intelligentie van het lichaam en het vermogen om de balans te herstellen zodat het zelf genezende vermogen van het lichaam geactiveerd wordt zodat je kan genezen. 

Zij beseft zich dat alle informatie al in haar lichaam is opgeslagen en dat indien er factoren (blokkades) zijn die de onderlinge communicatie tussen de cellen bemoeilijken het herstel bemoeilijkt wordt. 

Petra ziet ziekte niet als symptoom dat je kan bestrijden maar zij gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak waardoor je lichaam uit balans is geraakt.

Petra ziet het lichaam en de geest (ziel –spirit) als een geheel en betreurt het dat de moderne geneeskunde die twee deelgebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn uit elkaar heeft gehaald en derhalve niet als geheel behandeld binnen de reguliere geneeskunde. 

Indien je holistisch kijkt naar het menselijk lichaam dan zie je dat er interactie is tussen lichaam en geest, tussen organen en zelfs tussen cellen. Door opzoek te gaan naar de oorzaak van de symptomen (De ziekte die zich openbaard) kun je de oorzaak effectief aanpakken, ipv de symptomen te bestrijden.

Petra geeft nooit het advies om bij de reguliere geneeskunde weg te blijven.