Door op zoek te gaan naar de oorzaken van uw problemen worden uw klachten bij de kern aangepakt. De meting wordt ingezet als diagnostisch hulpmiddel ten behoeve van analyse van de klacht(en). Aan de hand van de meting wordt een plan van aanpak op gesteld. Vaak heeft het lichaam maar een kleine duw in de juiste richting nodig om het zelf genezende vermogen van het lichaam weer te herstellen.

 • Allergieën
 • Angsten
 • Acute en chorische ontstekingen
 • Chronisch degenerative orgaanaandoeningen
 • Concentratiestoornissen
 • Dyslexie
 • Dwangstoornissen
 • Gyneacologisch behandelspectrum zoals hormonale verstoringen
 • Huidaandoeningen
 • Infectieziektes 
 • (In)slaapproblemen
 • Mycotische en parasitaire belastingen
 • Post Corona klachten zoals verminderde concentratie en geheugen.
 • Verstoring in de zuurbase balans zoals Reumatische aandoeningen
 • Verstoringen in het energieveld van meridianen of chackra’s. 
 • Vermoeidheidssyndroom
 • Voedselintoleranties
 • Toxische belastingen
 • Trauma (hard reset – verwijderen celgeheugen aan het trauma)

Alles heeft een frequentie. In ons lichaam hebben alle organen en systemen ook een eigen trilling. Wanneer deze frequentie verstoord wordt, kunt u klachten ondervinden. De trillingen sturen bij een verkeerde frequentie immers de verkeerde boodschap naar delen van het lichaam en sturen hiermee chemische processen verkeerd aan. Zo ontstaan klachten als misselijkheid, ziekte en pijn.

Op basis van uw klachten worden er individuele testen gedaan waarbij het gehele lichaam, de organen, de klieren, de darmen, de hormoonspiegels, de meridianen etc wordt doorgemeten. Tijdens de meting worden de energetische blokkades in het lichaam en geest opgespoord. Te denken valt aan een parasitaire belasting, ziekte van Lyme, dysbiose in de darmen, virussen, bacterie, schimmels of een belasting met zware metalen. 

Ook kunnen tekorten van voedingsstoffen, vitamines, aminozuren, vetten of celzouten de oorzaak van uw problemen zijn. Maar ook toxines (gifstoffen) of vaccinaties (medicatie = chemie) kunnen allerlei problemen (bijwerkingen) in het lichaam veroorzaken.

Een bioresonantieapparaat haalt de informatie uit trillingen d.m.v. de speciale elektroden. Deze informatie wordt geanalyseert en via een andere elektrode gewijzigd (omgedraaid) weer teruggegeven aan het lichaam. Op deze manier kunt u een gevoeligheid voor stoffen zoals toxines, pathogenen en nicotine geleidelijk elimineren. Niet alleen lichaamseigen trillingen, maar ook allergenen kunnen geïnverteerd worden. Allergieën, verslavingen en psychische klachten kunnen dus ook worden behandeld door een bioresonantietherapeut.


Disclaimer